ආනයනික අර්තාපල් සහ ලොකු ළූණු බදු පහතට

Saturday, 06 June 2015 - 8:54

%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%85%E0%B7%96%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
ආනයනික අර්තාපල් සහ ලොකු ළූණුවල බදු ඊයේ (05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහත දමා ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව අර්තාපල් කිලෝවක් සඳහා මෙතෙක් ක්‍රියාත්මකවූ රුපියල් 55 ක බද්ද රුපියල් 30 දක්වා රුපියල් 25 කින්ද, ලොකු ළූනු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා වූ රුපියල් 30 ක ආනයනික බද්ද රුපියල් 10 දක්වා රුපියල් විස්සකින්ද අඩු කර තිබෙනවා. මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ දේශීය වෙළඳපොලේ අර්තාපල් සහ ලොකු ළූණු මිල ඉහළයාම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගත් බවයි.