පොසොන් සමය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හා එක්ව එටිසලාට් වෙතින් විශේෂ දුම්රිය සේවාවක්

Wednesday, 10 June 2015 - 12:26

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%91%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දින 3 ක දුම්රිය සේවාව සමගින් ප්‍රවේශපත්‍ර 40,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් නොමිලේ බෙදාහැරේ

මෙවර පොසොන් සමය නිමිත්තෙන් සිය ආයතනික ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන යටතේ සියලූම ශ්‍රී ලාංකියන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හා එක්ව නොමිලේ විශේෂ දුම්රිය සේවාවක් සැපයීමට එටිසලාට් ලංකා සමාගම පියවර ගත්තේ ය.
‘පොසොන් සදහම් වන්දනා’ ලෙස නම්කර තිබූ මෙම දුම්රිය සේවාව සේවාව පසුගිය ජූනි පළමු වැනිදා සිට තුන්වැනිදා දක්වා පැවැත්විණි.
අනුරාධපුරය හා මිහින්තලය අතර පූජනීය ස්ථාන වන්දනාවෙහි ගිය බැතිමතුන්ට දින 3 ක් පුරා මෙම සේවාව නොමිලේ ලබාගත හැකි වූ අතර මෙම වැඩසටහන ඔස්සේ දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර 40,000 නොමිලේ නිකුත් කරන ලදී.


\"\"

\"\"

\"\"

\"\"