සපුගස්කන්ද පිරිපහදුවේ තෙල් මාරු වෙයි

Saturday, 22 August 2015 - 13:17

%E0%B7%83%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මෙතෙක් ඉරාන බොර තෙල් ප්‍රධාන වශයෙන් යොදාගත් සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව සඳහා ගල්ෆ් අරාබි රාජ්‍යයන් හි නිෂ්පාදිත මුර්බාන් බොරතෙල් යොදාගැනීමට කටයුතු කෙරෙනවා. සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව සඳහා ඉරාන බොරතෙල් යොදාගැනීම ඉරානයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වූ බටහිර සම්බාධක හේතුවෙන් අඩාල වුණා. සම්බාධක දැන් ඉවත් වෙමින් පැවතුණද සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව වෙත අඛණ්ඩ බොරතෙල් සැපයුමක් ලබාදීම සඳහා මෙලෙස මුර්බාන් බොරතෙල් සහ  ඕමානයේ බොරතෙල් ඇණවුම් කර ඇති බව රොයිටර් වාර්තාවක් සඳහන් කළා. මූලික වශයෙන් මෙලෙස මුර්බාන් බොරතෙල් බැරල් හත්ලක්ෂයක් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව ඇණවුම් කර ඇති බව සඳහන්.