අලි අනාථාගාරයට දිනකට ලක්ෂ 35ක ආදායමක්

Monday, 24 August 2015 - 8:09

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+35%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පාසල් නිවාඩු සමය ඇරඹීමත් සමඟ දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයට සහ පින්නවල අලි අනාථාගාරයට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මහනුවර ඇසළ පෙරහර මේ දිනවල ආරම්භ වී ඇති බැවින් පින්නවල අලි අනාථාගාරය විදෙස් සංචාරකයන්ගෙන් පිරී ඇති බවයි සත්වෝද්‍යානයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් අනුර ද සිල්වා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ. ඔහු කියා සිටියේ සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම හේතුවෙන් දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ සහ පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ ආදායම ද ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. ඒ අනුව දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයෙන් දිනකට ලක්ෂ 17ක ආදායමක් ද පින්නවල අලි අනාථාගාරයෙන් දිනකට ලක්ෂ 35ක ආදායමක් ද උපයන බවයි දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් අනුර ද සිල්වා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.