ඉන්ධන මිල ඉහළ, පහළ යන නව මිල සූත්‍රය එයි

Thursday, 27 August 2015 - 19:35

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%2C+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල ඉහළ, පහළ යාමට අදාළව දේශීය වෙළඳපොලේ තෙල් මිල සංශෝධනය කිරීමට අදාළ මිල සූත්‍රය නිර්මාණය කර අවසන් බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසනවා. එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය බී.එම්.එස්. බටගොඩ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ නව රජයේ පළමු හෝ දෙවන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට අදාළ මිල සූත්‍රය ඇතුළත් යෝජනාව අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන බවයි.