සීනි, අර්තාපල් ආනයනික බදු ඉහළට

Wednesday, 09 September 2015 - 21:06

%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%92%2C+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ඊයේ (08) මධ්‍යම රාත්‍රි යේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සීනි සහ අර්තාපල් සඳහා පැවති ආනයනික බදු ඉහළ දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව, ආනයනික සීනි කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 18ක්ව පැවති බද්ද රුපියල් 12 කින් ඉහළ නංවා ඇති අතර, අර්තාපල් කිලෝවක් සඳහා පැවති රුපියල් 30ක බද්ද ඉහළ නංවා ඇත්තේ රුපියල් 10 කින්.

කෙසේ වෙතත් සීනි සඳහා රුපියල් 88ක සහතික මිලක් පනවා ඇති නිසා බදු ඉහළ නැංවීම තුළින් පාරිභෝගිකයාට බලපෑමක් එල්ල නොවන  බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

ආනයනික අර්තාපල් බදු වැඩි කිරීමට හේතු වී ඇත්තේ දේශීය අර්තාපල් ගොවීන්ගේ අස්වනු නෙලීම මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබීම නිසා බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ.