ජපාන බැංකු ශ්‍රී ලංකාවේ

Friday, 11 September 2015 - 19:34

%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A
ජපානයේ බැංකු ශාඛා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා කටයුතු කරන බව ශ්‍රී ලංකාවේ නව ජපාන තානාපති කෙනිචි සුගනුමා ප්‍රකාශ කළා. ඒ, මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සමඟ ඊයේ පැවැති සාකච්ඡාවකදියි. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මෙලෙස ඒ පිළිබඳ අදහස් පළ කළා.