සමන් පිච්ච මල් සිංගප්පූරුවට

Saturday, 19 September 2015 - 11:09

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0+%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථමවරට සමන් පිච්චමල් වගා කර සිංගප්පූරුවට අපනයනය කිරීමේ වගා ව්‍යාපෘතියක් ඊයේ වව්නියාව - පුලියන්කුලම ප්‍රදේශයේදී ආරම්භ කෙරුණා. වගා ව්‍යාපෘතිය සඳහා සමන්පිච්ච පැළ ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වා තිබෙනවා. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අක්කර 25ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක් වෙන් කර ඇති බව සදහන්. උසස් වර්ගයේ සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගැනෙන සමන්පිච්ච මල් සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළදපළේ පවතින්නේ ඉහළ ඉල්ලූමක්.