දඹුල්ලේ ලොකුළූණු ගොවීන් කිලෝවකට රුපියල් 100ක් ඉල්ලයි

Monday, 21 September 2015 - 8:30

%E0%B6%AF%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%96%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+100%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
දේශීය ලොකුළූණු සඳහා රුපියල් 100ක ස්ථාවර මිලක් ලබාදීමට රජය කටයුතු කළ යුතු බව දඹුල්ලේ ලොකුළූණු ගොවීන් පවසනවා. මේ වන විට දේශීය ලොකුළූණු කිලෝග්‍රෑමයක් ගොවීන් අලෙවි කරන්නේ රුපියල් 20ත්, 35ත් අතර මිලකටයි. එය ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි දඹුල්ලේ ඊයේ (20) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ගොවීන් සහ ව්‍යාපාරිකයින් සඳහන් කළේ.