කොටස් වෙළඳපළ ඉහළට

Wednesday, 23 September 2015 - 7:40

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඊයේ (22) දිනයේ දී ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබුණා. සියලූ කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 14.01කින් ඉහළ ගොස් ඒකක 7118.38ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි මිල දර්ශකය ඒකක 14.66කින් ඉහළ ගොස් ඒකක 3895.7ක් ලෙස වාර්තා වුණා. දිනයේ සමස්ත වෙළදපොල පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 806ක්.