රුපියල් 1800කට ආසන්න මුදලකට Google.com අරන්

Friday, 02 October 2015 - 15:11

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+1800%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%A7+Google.com+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ලොව වැඩිම traffic එකක් තිබෙන Domain එක ඇමරිකානු ඩොලර් 12කට එසේත් නැත්නම් රුපියල් 1800කට ආසන්න ගණනකට ඔබට මිලදී ගන්න තිබුණොත් කොහොමද ? පුදුම හිතෙයි නේද ?

පුදුම හිතෙන එසේත් නැත්නම් කිසිදා විය නොහැකි ආකාරයේ අහඹු අවස්ථාවක් හිටපු ගූගල් සේවකයෙකු වන Sanmay Ved හට ලැබිලා තියෙනවා.

ඔහු ඇමරිකානු ඩොලර් 12ක් වැය කර මිලදී ගෙන තිබෙන්නේ ලෝකෙම සිය ආධිපත්‍යට නතු කරගත් Google.com domain නාමයයි.

විනාඩි කිහිපයකට Google.com domain නාමය ඔහු සතු කර ගැනීමට හැකිව තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා. Sanmay විසින් Google Domains interface එක තුල Google.com සඳහා search කර තිබෙනවා. ඔහුටද විශ්වාස කළ නොහැකි ආකාරයෙන් Google.com domain එක මිලදී ගැනීමට හැකි තත්වයේ පැවතිලා තිබෙනවා.

එම නිසා ඔහු වහාම එය මිලදී ගෙන. නමුත් විනාඩි කිහිපයක් ගතවන විට ඔහුගේ මේ ඇනවුම අවලංගු වී තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් Google.com domain නාමය විනාඩි කිහිපයකට හෝ මිලදී ලබා ගැනීම වාසනාවක් බව තමා ඔහු පවසන්නේ.

Google.com domain එක මිලදී ගැනීමට හැකි තත්වයේ පැවතිලා තිබී ඇති ආකාරය

\"\"


ඔහු මිලදී ගැනීම තහවුරු කිරීමේ පණිවිඩය

\"\"

\"\"


මිලදී ගැනීම අවලංගු කළ බවට පැමිණි email එක

\"\"


අන්තර්ජාලයෙන්