කොටස් වෙළදපොල පහලට

Wednesday, 09 December 2015 - 8:39

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළදපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේ පහත වැටීමක් දක්නට ලැබුණා.

සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 6849ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය සටහන් වූයේ 3624ක් ලෙසයි. කොළඹ කොටස් වෙළදපොල මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 982.5ක්.