අල බෝග වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමට සැලසුම්

Monday, 28 December 2015 - 13:25

%E0%B6%85%E0%B6%BD+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
ගොවීන් අතර අල බෝග වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම කෙරෙහි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. මිනිස් පරිභෝජනයට ගත හැකි අල වර්ග 300 ක් පමණ පවතින නමුත්, ඉන් අතලොස්සක් පමණක් ජනතාව අතර ප්‍රචලිත වී ඇති බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන යටතේ දුර්ලභ ඝණයේ අල බෝග රෝපණ ද්‍රව්‍යය සකස් කර ගොවීන් අතට පත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. දැනටමත් එවැනි සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් අකුරැස්ස - තෙලිජ්ජවිල ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කර ඇති බවයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.