කොටස් වෙළඳපොල මිල පහළට

Thursday, 07 January 2016 - 8:39

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේදී සුළු පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළා.

සමස්ත දර්ශකය ඒකක විසි දෙකකින් පහත වැටී 6845 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, එස්.ඇන්ඞ් පී. ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය දිනය අවසනදී සටහන් වූයේ 3590 ක් ලෙසයි.

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 560 ක්. සමාගම් 38 ක කොටස් එහිදී ඉහළ ගිය අතර, 91 ක කොටස් පහත වැටුණා.