කොටස් වෙළඳපොල ඉහළට

Friday, 22 January 2016 - 8:49

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ (20) දිනයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළා.

ඒ ඊට පෙර ගණුදෙනු සැසියේදී වසර එකහමාරකින් අවම අගයන් වාර්තා කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

ඊයේ දිනයේ කොටස් වෙළඳපොල මිල දර්ශක සියයට 1 යි දශම 4 කින් පමණ වර්ධනය වූ අතර සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසනදී 6349 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

කොටස් වෙළඳපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 986 යි දශම 9 ක්.

එය පසුගිය ජනවාරි 12 වැනිදායින් පසු වාර්තා වූ ඉහළම පිරිවැටුමයි.