ශ්‍රී ලංකාවට ජී.එස්.පී. ප්ලස් ස්ථීරයි. ?

Saturday, 23 January 2016 - 13:43

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B7%93.%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.%E0%B6%B4%E0%B7%93.+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92.+%3F
ශ්‍රී ලංකාවට ජී.එස්.පී. ප්ලස් තීරුබදු සහනය නැවත ලබා ගැනීමට පවතින්නේ කාලයේ විරාමයක් පමණක් බව යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ඩේවිඩ් ඩැලී පවසනවා.

මෙරට නියෝජිතයන් සහ යුරෝපා සංගම් නියෝජිත පිරිසක් අතර පැවැති සංවාදයකදී ඔහු සදහන් කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව ඒ සඳහා සුදුසුකම් සපුරාලීම සාර්ථක අන්දමින් සිදුකරන බවයි.

කෙසේ නමුත්, ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව වෙත සිය කැපවීම් ප්‍රදර්ශනය කිරීම තුළින් ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ජී.එස්.පී. ප්ලස් තීරු බදු සහනය ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගත හැකි වනු ඇති බවට ඔහු විශ්වාසය පළ කළා.