යළි ඉරානයෙන් තෙල් ගෙන්වීමට අවධානය

Monday, 25 January 2016 - 10:41

%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA
ඉරාන රජයේ ආයෝජනයක් ලෙස නව තෙල් පිරිපහදුවක් හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට යෝජනා වී ඇති බව ඛනිජ තෙල් හා පෙට්‍රෝලියම් වායු පිළිබඳ අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි පවසනවා.

ඔහු කියා සිටියේ ඉරානයේ සම්බාධක ඉවත් කිරීමෙන් පසුව නැවතත් මෙරටට ඛනිජ තෙල් ගෙන ඒමට ද අවස්ථාව උදා වී ඇති බවයි.