කලා පොළ ලබන 31 ඇරඹෙයි

Tuesday, 26 January 2016 - 18:15

%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+31+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොළඹ ජාත්‍යන්තර කලා පොළ ලබන 31 වනදා ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සැලසුම් කර තිබෙනවා.

කලා පොළ පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත දෙපසයි. ජෝර්ජ් කිට් පදනම මගින් කලා පොළ සංවිධාන කර ඇත්තේ ජෝන් කීල්ස් සමාගමේ ද සහයෝගය සහිතවයි.

පසුගිය වසර 22 ක පමණ දීර්ඝ කාලයක සිට පවත්වනු ලබන කලා පොළ නැරඹීම සඳහා දිවයිනේ නන් දෙසින් කලා හිතකාමීන් පැමිණීම සුවිශේෂී සිද්ධියක්.
\"\"\"\"\"\"