එළවළු මිල පහළට

Tuesday, 26 January 2016 - 14:05

%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
යාපනයේ එළවළු ගොවීන්ගේ අස්වනු දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට අද විශාල වශයෙන් ලැබීමත් සමඟ එළවළු මිල ගණන් අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා.

ඒ අනුව පසුගිය දිනවල ඉහළ මිලකට අලෙවි වූ අමු මිරිස්, බීට්, අර්තාපල්, කැරට්, බෝංචි, වම්බටු ආදී එළවළු මිල ගණන් පහත වැටී ඇති බව සඳහන්.

මෙම එළවළු වර්ගවලින් කිලෝග්‍රෑම් 50,000 ක් පමණ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට අද දිනයේ ලැබුණු බවයි එහි ව්‍යාපාරිකයින් ප්‍රකාශ කළේ.

ඒ අනුව පසුගිය දිනවල රුපියල් 210 කට අලෙවි වූ කැරට් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 150 දක්වාත්, රුපියල් 210 කට අලෙවි වූ බීට් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 100 දක්වාත්, රුපියල් 800 කට අලෙවි වූ අමුමිරිස් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 300 දක්වාත් පහත වැටී තිබෙනවා.

එමෙන්ම, අර්තාපල් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 80 කටත්, බෝංචි කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 70 කටත්, වම්බටු කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 50 කටත්, කරවිල කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 70 කටත් අද දිනයේ අලෙවි වූ බවයි ප්‍රදේශයේ හිරු වාර්තාකරු තවදුරටත් සඳහන් කළේ.