රට තුළ සහල් අතිරික්තයක්

Thursday, 28 January 2016 - 14:06

%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රට තුළ සහල් අතිරික්තයක් පවතින බව වී අලෙවි මණ්ඩලය  පවසනවා.

පසුගිය යල සහ මහ කන්නවලදී ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගත් වී මෙටි‍්‍රක් ටොන්  දෙලක්ෂ 50,000ක් මේ වනවිට වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් ගබඩාවල පවතින බව සඳහන්.

ඒ අනුව වී කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 32 යි ශත 50 ක මුදලකට පෞද්ගලික සමාගම් වෙත විකිණීමට කටයුතු කර ඇති බවයි එහි ප්‍රකාශකයෙකු හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.

දැනටමත් පෞද්ගලික සමාගම් කිහිපයකට වී මෙටි‍්‍රක් ටොන් 90 000 ක් පමණ අලෙවි කර ඇති අතර, එමඟින් උපයා ඇති ආදායම රුපියල් මිලියන 1200 ක්.