ආනයන, අපනයන වෙළඳ පරතරය ඉහළට

Saturday, 30 January 2016 - 13:14

%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
පසුගිය 2015 වසරේ පළමු මාස 11 තුළ මෙරට ආනයන - අපනයන වෙළඳ පරතරය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.6 දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේදී මෙරටට ලැබුණු විදේශ ශ්‍රමික විනිමය ඩොලර් මිලියන 574.5ක් වූ අතර, එය පෙර වසරට වඩා සුළු වශයෙන් පහත වැටීමක්.

කෙසේ නමුත්, වසරේ පළමු මාස 11 සැලකූ විට විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් මෙරටට ලැබුණු විනිමය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 6.4 දක්වා සියයට දශම 8කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා.

මෙලෙස විදේශ ශ්‍රමික ආදායම අඩුවීමට හේතු වී ඇත්තේ තෙල් මිල පහත වැටීම නිසා මැදපෙරදිග ඇති වී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදයයි.