සාම්ප්‍රදායික සහල් ආහාරයට ගන්න

Tuesday, 02 February 2016 - 8:19

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
හැකිතාක් සාම්ප්‍රදාායික සහල් වර්ග පාරිභෝජනයට ගන්නා ලෙස රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

එහි ලේකම් වෛද්‍ය නලීන් හේරත් කොළඹ දී ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කියා සිටියේ වත්මන් කෘෂිකාර්මික ක්‍රමය යටතේ ලබා ගන්නා වී අස්වනු - පෙනුම රසය වැනි ආර්ථික වශයෙන් පමණක් වැදගත් වන බවයි.

ඒ අනුව සාම්ප්‍රදායික සහල් වර්ග වන හීනටි - කහවුනු - මඩතවාලූ - කුරුලූතුඩ  ආදී සහල් වර්ග පාරිභෝජනයට ගත හැකිනම් රෝගී තත්වයන් පාලනය කර ගැනීමට එය වඩාත් ඉවහල් වන බවයි.