ලංකාවේ ජපන් ආයෝජන ඉහළට

Wednesday, 03 February 2016 - 10:08

%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ජපාන ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම සඳහා පියවර ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති කෙනිචි සුගනුමා ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සමඟ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදියි.

රැකියා දශ ලක්ෂයක් උත්පාදනය කිරීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙලට පූර්ණ සහය දක්වන බවද ජපන් තානාපතිවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා.