බදු ගැටළුවට කමිටු දෙකක්

Thursday, 04 February 2016 - 7:28

%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A
බදු සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවට බලපාන ගැටළු විසඳීම සඳහා බදු උපදේශන කමිටු දෙකක් පිහිටුවන බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ප්‍රකාශ කළා.

කොළඹ ඊයේ පැවති ව්‍යාපාරික හමුවකදී ඔහු කියා සිටියේ  ආනයන බදු සහ අනෙකුත් දේශීය බදු සම්බන්ධයෙන් මෙම උපදේශන කමිටු පත් කෙරෙන බවයි.

මහා භාණ්ඩාගාරය යටතේ මෙම කමිටු ක්‍රියාත්මක වනවා.