වෙළඳසැල් වැටලීම් ඉහළට

Friday, 05 February 2016 - 7:57

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
පසුගිය වසරේ ජනවාරි මාසයේ පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සිදුකළ වෙළඳසැල් වැටලීම් වලට සාපේක්ෂව මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ වැටලීම් සංඛ්‍යාවේ වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරන බව පාරිභෝගික අධිකාරිය පවසනවා.

පසුගිය වසරේ ජනවාරි මාසය තුළදී පමණක් වැටලීම් 153 ක් සිදුකළ අතර මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ වැටලීම් සංඛ්‍යාව 1639 ක්.

මෙම වැටලීම් වලින් මේ වසරේ ජනවාරි මාසය තුළදී පමණක් අයකරන ලද දඩ මුදල රුපියල් අනූ හත්ලක්ෂ 3300 ක්.  

මිනිස් පාරිභෝජනයට නුසුදුසු භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම, මිල ප්‍රදර්ශනය නොකිරීම,විදුලි උපකරණ සඳහා වගකීම් සහතික නොදීම ආදී පාරිභෝගික පනත උල්ලංඝනය කළ වැරදි සම්බන්ධයෙන් අදාළ වැටලීම් සිදුකළ බවයි පාරිභෝගික අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.