සාර්ක් වෙළඳ ප්‍රවර්ධන සමුළුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ

Sunday, 28 February 2016 - 8:10

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A
ශ්‍රී ලංකා වානිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනය සහ සාර්ක් කලාපීය වානිජ මණ්ඩලය ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඒකාබද්ධ නිර්බාධා වෙළඳ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන හෙට (29) කොළඹදී ආරම්භවනවා.

සාර්ක් කලාපීය රටවල් අතර පවතින වෙළඳ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම හා ඊට උචිත ආකාරයෙන් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණයි.

මේ සදහා කලාපීය රටවල්වල නියෝජිතයින් රැසක් ද සහභාගි වනු ඇති.

කලාපීය රටවල ද්වීපාර්ශවීය වෙළඳ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඇති වන බාධක හඳුනාගැනීම, ඒ සදහා පිලියම් යෙදීම සහ පසුවිපරම් කටයුතු පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරෙනවා.

මෙමගින් කලාපීය රටවල් අතර පවතින මන්දගාමී වෙළඳ සබදතා උසස් මට්ටමක පවත්වා ගෙන යාමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇති බවයි වානිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනය සඳහන් කළේ.