පාරිභෝගික සතිය වෙනුවෙන් විශේෂ පිරික්සුම්

Monday, 29 February 2016 - 8:16

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
මාර්තු 14 වනදායින් ආරම්භ වන පාරිභෝගික සතිය වෙනුවෙන් වෙළඳපොලේ විශේෂ පරීක්ෂා කිරීම් සිදුකරන බව පාරිභෝගික අධිකාරිය පවසනවා.

ඔවුන් සඳහන් කළේ වෙළඳපොලේ පවතින භාණ්ඩවල මිල, කල් ඉකුත්වීමේ දිනය සහ නියමිත බර පවතින්නේද  පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන බවයි.

මේ අතර පාරිභෝගික සතියේදී පමණක් පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 4 කින් අඩුකිරීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පසුගියදා තීරණය කළා.