රේගුවෙන් පැය 24ක දුරකථන අංකයක්

Tuesday, 01 March 2016 - 8:34

%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+24%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ආනයනය සහ අපනයනකරුවන්ගේ ගැටළු දැනුම් දීම සඳහා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

කොළඹ ඊයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චූලානන්ද පෙරේරා කියා සිටියේ ඊට අමතරව රේගුවේ සිදුවන ප්‍රමාදයන් වැළැක්වීම සඳහා නව වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නංවා ඇති බවයි.