මරදගහමුල සහල් මිල බසී

Wednesday, 02 March 2016 - 13:25

%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%93
මරදගහමුල වෙළඳපොලේ සහල් මිල ගණන් සීඝ්‍රයෙන් පහළ බැස තිබෙනවා.

මරදගහමුල සහල් ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සංගමයේ හිටපු සභාපති බී කේ රංජිත් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ වී මිල ගණන් පහළ බැසීම ඊට හේතුව බවයි.