චීනය, ඉන්දියාව පරදයි

Saturday, 05 March 2016 - 13:25

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%2C+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92
පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ දී දිවයිනට පැමිණි චීන සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව ප්‍රථම වරට ඉන්දීය සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව අභිබවා තිබෙනවා.

පෙබරවාරි මාසයේදී චීනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් 32,186 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර, එය සියයට 17.4ක වර්ධනයක්.

ඉන්දියානු සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව සියයට 33කින් ඉහළ ගිය ද එලෙස පැමිණි සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 26,559ක් බවයි සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සදහන් කළේ.

ජනවාරි මාසයේදී ඉන්දියානුවන් 28,895ක් සහ චීන ජාතිකයන් 26,083ක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා.

මේ වසරේ මුල් මාස දෙක සැලකූ විට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි චීන සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 57,269ක් වන අතර එය සියයට 49ක වර්ධනයක්.

වසරේ මුල් මාස දෙක තුළ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි මුළු සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව තුන්ලක්ෂ 21,787ක්.

එය සියයට 22ක වර්ධනයක් ලෙස සැලකිය හැකියි.

එහිදී වැඩිම සංචාරකයින් පිරිසක් එනම් සංචාරකයන් එක්ලක්ෂ 37,223ක් පැමිණ ඇත්තේ බටහිර යුරෝපයෙන්.