අයවැය පරතරය සියයට 5.4 ‍ක පවත්වා ගැනීමට සැලසුම්

Sunday, 06 March 2016 - 7:54

%EF%BB%BF%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+5.4+%E2%80%8D%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
මේ වසරේ අයවැය පරතරය දළදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 5 යි දශම 4 ක මට්ටමේ පවත්වා ගැනීමට රජය සැලසුම් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

2016 අයවැය මගින් මීට පෙර සැලසුම් කර තිබුණේ එය රුපියල් බිලියන 740 ක් එනම්, දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 5යි දශම 9 ක මට්ටමේ පවත්වා ගැනීමටයි.

දිවයිනේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පසුගියදා පැවති විශේෂ කැබිනට් රස්වීමේදී නව ඉලක්කය ඉදිරිපත්වී ඇති බව සඳහන්.

බදු ක්‍රමයේ සංශෝධන සිදුකිරීමට ද මෙහිදී යෝජනා වුණා.

එහිදී ප්‍රාග්ධන බද්ද යළි හඳුන්වාදීම පිළිබඳව ද රජයේ අවධානය යොමුවනු ඇත