අවුරුද්දට අර්තාපල් සහ ලොකු ළුෑණු ගබඩා කෙරේ

Monday, 07 March 2016 - 7:46

%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%91%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B6%B6%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
උත්සව සමයේදී ආනයනික අර්තාපල් සහ ලොකු ළුෑණු වැඩි මිලට  වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීම සඳහා ගබඩා කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිටත් ආරම්භ කර ඇති බවට වාර්තාවනවා.

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරන භාරය හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ දිනකට ආනයනික අර්තාපල් සහ ලොකු ළුෑණු කන්ටේනර් 25 ත් 30 ත් අතර ප්‍රමාණයක් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ලැබෙන බවයි.

පසුගිය පළමුවනදා සිට ආනයනික අර්තාපල් සහ ලොකුළුෑණු සඳහා වන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද ද රුපියල් විස්සකින් ඉහළ නැංවීමට රජය කටයුතු කළා.

කෙසේ වෙතත් පාරිභෝගික අධිකාරිය සඳහන් කළේ උත්සව සමයේ වැඩි මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළඳුන් සොයා වැටලීම් ක්‍රියාත්මක බවයි.