ඉන්දියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 700ක්

Saturday, 12 March 2016 - 9:08

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+700%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා අන්තර් ජාතික මූල්‍ය අරමුදල මගින් ඩොලර් බිලියන 1.5ක මූල්‍යාධාරයක් සපයන තුරු මෙරට විදෙස් සංචිත ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 700ක් ලබාදීමට ඉන්දියාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඉන්දීය රජය කියා සිටියේ එය මූල්‍ය හුවමාරු ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන බවයි.

ඩොලර් මිලියන 700ක් මෙම විශේෂ මූල්‍ය හුවමාරුව සඳහා ඉන්දීය අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ද හිමිවී ඇති බව එරට මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කළා.

මූල්‍ය හුවමාරු ක්‍රමය යටතේ ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් බිලියන 1.1ක් ලබාදී ඇති අතර, එම ගිවිසුම මාර්තු 3 වන දායින් කල් ඉකුත් වුණා.

නව මූල්‍ය හුවමාරුව මගින් මාර්තු 8 වන දා සිට එය නැවතත් දීර්ඝ කිරීමටයි ඉන්දීය රජය තීරණය කර ඇත්තේ.