නව බදු නිසා ක්‍රය - ශක්ති වර්ගීකරණය ඉහළට

Tuesday, 15 March 2016 - 13:52

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA+-+%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
වැට් බදු වැඩි කිරීම, ප්‍රාග්ධන ඉපැයීම් බද්ද යළි හඳුන්වා දීම ඇතුළු බදු සංශෝධන තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රය - ශක්ති වර්ගීකරණය ඉහළ නැංවීමට හැකි වනු ඇතැයි මුදල් අමත්‍ය රවී කරුණානායක පවසනවා.

එමගින් ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට මඟ සැලසෙන බව සිංගප්පූරුවේ සී.එන්.බී.සී. රූපවාහිනී සේවාව සමඟ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් මුදල් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

විශේෂයෙන් පොදු ජනතාව මත බදු බර පැටවීමට රජය අදහස් කරන්නේ නැහැ.

ඉහළ හැකියාවක් සහිත පාරිභෝගිකයන්ගෙන් බදු අය කිරීම මගින් රටේ මූල්‍ය තත්ත්වය ස්ථාවර කිරීමට ඉඩ සැලසෙන බව ද ඔහු සඳහන් කළා.

මුදල් අමාත්‍යවරයා සිංගප්පූරුවට ගොස් සිටින්නේ අද එහි ආරම්භ වන ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන සමුළුවට සහභාගිවීම සඳහායි.