මසුන් ආනයනය දෙගුණ වෙයි

Wednesday, 16 March 2016 - 14:01

%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පසුගිය වසරේදී මෙරටට ආනයනය කරන ලද මසුන් සහ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය පෙර වසරට සාපේක්ෂව දෙගුණයකින් පමණ ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

2014 වසරේදී ආනයනය කළ මසුන් සහ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය මෙටි‍්‍රක් ටොන් 78,712 ක් වන අතර, පසුගිය වසරේ එම ප්‍රමාණය මෙටි‍්‍රක් ටොන් එක්ලක්ෂ 20,046 ක්.

පසුගිය වසරේදී කරවල මෙටි‍්‍රක් ටොන් 8445 ක් හාල් මැස්සන් මෙටි‍්‍රක් ටොන් 24,607 ක්, උම්මලකඩ මෙටි‍්‍රක් ටොන් 2216 ක් මෙරටට ආනයනය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම, පරිභෝජනයට ගන්නා මසුන් මෙටි‍්‍රක් ටොන් 33,867 ක් ද පසුගිය වසරේ මෙරටට ආනයනය කර ඇති බවයි ධීවර අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.