ගෝලීය සන්නිවේදන ආයතනයන් හි ප්‍රමුඛයකු වන ලියෝ බර්නෙට් බ්ලූ මවුන්ටන් හා එක්වෙයි!

Thursday, 17 March 2016 - 17:56

%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%9B%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%96+%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92%21
මෙරට දේපළ වෙළඳාම් ක්ෂේත්‍රය තුළ තම පාරිභෝගිකයන්ගේ විශ්වාසය දිනාගෙන සිටින බ්ලූ මවුන්ටන් සමූහ ව්‍යාපාරය සිය ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේ තවත් ඉදිරි පියවරක් තබමින් ඔවුන්ගේ නිල සන්නිවේදන සහකරු ලෙස ලෝකප්‍රකට ගෝලිය සන්නිවේදන ආයතනයක් වන ලියෝ බර්නෙට් සමාගම තෝරාගෙන තිබේ.

අලෙවිකරණ ප්‍රචාරණ ක්‍රේෂ්ත්‍රයේ ඉහලම පිළිගැනීමක් ඇති ලියෝ බර්නෙට් සමාගම බ්ලුමවුන්ටන් සමාගම සමග එක්වීමත් සමග එය බ්ලූමවුන්ටන් නාමය ලංකාවේ දේපළ වෙළඳ නාමයක් ලෙස ලෝකය ඉදිරියට ගෙන යාමට හැකිවනු ඇති බව එම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය හිරාන් හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසයි.