කොටස් වෙළඳපළ පහළට

Saturday, 19 March 2016 - 7:40

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
දින දෙකක් වාර්තා කළ වර්ධනයන්ගෙන් අනතුරුව කොළඹ කොටස් වෙළඳපළේ මිල දර්ශක ඊයේ නැවතත් පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළා.

විශේෂයෙන් ප්‍රාග්ධන ඉපැයීම් බද්ද පිළිබද අවිනිශ්චිතභාවය, අයවැය පරතරය සහ ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ ආයෝජකයන්ගේ අදහස් ඊට බලපා තිබෙනවා.

 සමස්ත දර්ශකය ඊයේ දිනය අවසන දී සටහන් වූයේ 6057.79ක් ලෙසයි.

ඊට පෙර බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේ සමස්ත දර්ශකය වාර්තා කළේ මාර්තු 3 වන දායින් පසු ඉහළම අගයයි.

කොළඹ කොටස් වෙළදපළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 919.5ක් වූ අතර, එය මේ වසරේ දිනෙක පිරිවැටුමේ සාමාන්‍ය වූ මිලියන 794.1ට වඩා කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් ලෙස සැලකිය හැකියි.