කොටස් වෙළඳපළ පහළට

Wednesday, 30 March 2016 - 8:03

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපළ ඊයේ දිනයේ දිනයේ පහළ යාමක් දක්නට ලැබුණා.

සියලූ කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 30.2කින් පහළ ගොස් ඒකක 6031.85ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි මිල දර්ශකය ඒකක 13.2කින් පහළ ගොස් 3181.64ක් ලෙස සටහන් වුණා.

 දිනයේ සමස්ත වෙළදපොළ පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 273ක්.යල කන්නයේ වී අස්වනු මිලට ගැනීමට මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන
Tuesday, 14 July 2020 - 21:20

මෙවර යල කන්නයේ වී අස්වැන්න සහතික මිලකට මිලදී ගැනීම සඳහා මහා... Read More

ආනයන වියදම පහතට
Tuesday, 14 July 2020 - 13:53

මේ වසරේ මැයි මාසයේදී මෙරට වෙළඳ භාණ්ඩ ආනයන වියදම ඇමරිකානු... Read More

කොටස් වෙළඳපොළ පහළට
Monday, 13 July 2020 - 20:19

අද දිනයේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල තවදුරටත් ස්ථාවර වූ අතර, කොටස්... Read More