කොටස් වෙළඳපොළ ඉහල යයි

Saturday, 07 May 2016 - 7:47

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B6%BD+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොළඹ කොටස් වෙළඳපළේ මිල දර්ශක ඊයේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළා.

දිනය අවසන දී සමස්ත දර්ශකය සටහන් වූයේ 6592.45ක් ලෙසයි.

එය පසුගිය ජනවාරි 11 වැනිදායින් පසු වාර්තා වූ ඉහළම අගයයි.

කොටස් වෙළදපළ ඊයේ සියයට 1.2කින් ඉහළ ගියේ දින 5ක අඛණ්ඩ වර්ධනය සලකුණු කරමින්.

කොළඹ කොටස් වෙළදපොළ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 701.2ක්.

විදේශීය ආයෝජකයන් ඊයේ දිනයේදී රුපියල් මිලියන 71.7ක කොටස් මිලදී ගත්තා.

කෙසේ නමුත්, මේ වසර තුළ විදේශීය ආයෝජකයන් අලෙවි කර ඇති කොටස්වල වටිනාකම රුපියල් බිලියන 2.88කට ආසන්නයි.