අපනයනය පහළට ආදායම ඉහළට

Saturday, 07 May 2016 - 13:07

%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මෙරට අපනයනයන් පසුගිය ජනවාරි මාසයේදී පෙර වසරට සාපේක්ෂව සියයට 2.5කින් පහත වැටී තිබෙනවා.

එමෙන්ම ආනයන කටයුතු ද එම කාලය තුළ සියයට 5.5කින් පහත වැටී ඇති බවයි මහබැංකු වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

ඒ අනුව ජනවාරි මාසයේ මෙරට ආනයන, අපනයන වෙළද පරතරය ද සියයට 9.1කින් පහත වැටී තිබෙනවා.

ජනවාරි මාසයේ වෙළඳ පරතරය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 695ක් වූ අතර, ඊට වසරකට පෙර එය ඩොලර් මිලියන 765ක් ලෙස සටහන් වුණා.

අපනයනයන් සුළු වශයෙන් පහත වැටුණ ද අපනයන ආදායම ජනවාරි මාසයේදී සියයට 13.3කින් ඉහළ ගියා.

ඉන් සියයට 52ක්ම ඇඟලූම් සහ රෙදිපිළි අපනයනයෙන් ලද ආදායමයි.

රුසියාව, තුර්කිය සහ ඇතැම් මැදපෙරදිග රටවලින් ලැබෙන ඉල්ලූම පහත වැටීම හේතුවෙන් තේ අපනයන ආදායම ජනවාරි මාසයේදී සියයට 12.4කින් පහත වැටී තිබෙනවා.

ආනයන කටයුතු සැලකූ විට රෙදිපිළි ආනයනය සියයට 25.4කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, පෞද්ගලික වාහන ආනයනය සියයට 12.6කින් පහත වැටී තිබෙනවා.