කොටස් වෙළදපොළේ මිල දර්ශකය අඩුවේ

Tuesday, 31 May 2016 - 7:45

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේදී වාර්තා කළේ මාසයකින් අඩුම අගයන්.

සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 6552.85ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, එය අප්‍රේල් 29 වන දායින් පසු වාර්තා වූ අවම අගයයි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය ආධාරය වැනි විශාල විදේශ විනිමය එක්රැස්වීමක් කෙරෙහි ආයෝජකයන් තවදුරටත් අපේක්ෂා සහගතව සිටින බව තැරැව්කාර සමාගම් ප්‍රකාශ කළා.

විදේශීය ආයෝජකයන් ඊයේ දිනයේදී අලෙවි කළ කොටස්වල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 66.6ක්.

ඒ අනුව මේ වසර තුළ දී මුළු විදේශීය ආයෝජන ගලනය රුපියල් බිලියන 5.64කට ආසන්නයි.

කොළඹ කොටස් වෙළදපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 740.2ක් ලෙස සටහන් වුණා.