එළවළු මිල තවත් ඉහළට

Monday, 06 June 2016 - 8:14

%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
තවදුරටත් එළවළු මිල ගණන් ඉහළ යමින් පවතින බව දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරන භාරය පවසනවා.

කන්ද උඩරටින් ලැබෙන එළවළු කිලෝග්‍රෑමයක තොග මිල මේ වනවිට රුපියල් 150 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

පසුගිය කාලයේ රුපියල් 20 කට අලෙවි වූ පතෝල කිලෝග්‍රෑමයක් අද වනවිට අලෙවි වන්නේ රුපියල් 100 ක් වැනි මිලකටයි.