ආහාර පිසින තෙල් සඳහා නීති දැඩි කෙරේ

Monday, 11 July 2016 - 13:56

%E0%B6%86%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ආහාර පිසීම සඳහා භාවිතා කරන තෙල් වර්ග සඳහා පනවා ඇති ප්‍රමිතිය බලාත්මක කිරීමට පාරිභෝගික අධිකාරිය සූදානම් වනවා.

එම අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළේ ඉදිරියේදී ඒ සඳහා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

පසුගියදා මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ෆාම් තෙල් අඩංගු කන්ටේනර් 24 ක් රේගු භාරයට ගැණුනා.

සිදුකළ පරීක්ෂණවලදී අනාවරණ වුණේ එම ෆාම් තෙල්වල නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා මේද අන්තර්ගතව තිබූ බවයි.