කොටස් වෙළඳපොළ වර්ධනයක්

Tuesday, 12 July 2016 - 8:27

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපළේ මිල දර්ශක ඊයේ සති දෙකකින් ඉහළම අගයන් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා.

සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 6372ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, කොටස් වෙළදපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 878.8ක්.

කොටස් වෙළඳපොළේ වර්ධනයක් පසුගිය ගනුදෙනු දින 4 තුළ දක්නට ලැබුණු අතර, එම කාලය තුළ විදේශීය ආයෝජකයන් මිලදී ගත් කොටස්වල වටිනාකම රුපියල් බිලියනයකට ආසන්නයි.

ඊයේ දිනයේදී පමණක් ඔවුන් රුපියල් මිලියන 344.5ක කොටස් මිලදී ගත්තා.

කෙසේ නමුත්, වසරේ මේ වන විට විදේශීය ආයෝජකයන් ඉවත් කරගෙන ඇති කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනයන්හි වටිනාකම රුපියල් බිලියන 5.2 ඉක්මවනවා.