බැදුම්කර නිකුතුවට ඩොලර් බිලියන 6.6ක් වටිනා අයදුම්

Tuesday, 12 July 2016 - 13:37

%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+6.6%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
මහබැංකුව මගින් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කළ ඩොලර් බිලියන 1.5ක ස්වෛරීත්ව බැදුම්කර නිකුතුව සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් ලැබී තිබෙනවා.

මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ ඒ සඳහා ඩොලර් බිලියන 6.6ක් වටිනා අයදුම් ලැබී තිබූ බවයි.

ඒ අනුව ඒ සඳහා සාපේක්ෂව අඩු පොලී අනුපාතිකයක් පිරිනැමීමට හැකි වනු ඇති. කෙසේ නමුත්, එම අයදුම්වලින් ඩොලර් බිලියන 1.5ක බැදුම්කර නිකුත් කිරීමට මහබැංකුව පියවර ගනු ඇති.

ඉන් ඩොලර් මිලියන 500ක බැදුම්කර වසර පහමාරකින් කල් පිරෙන අතර ඩොලර් බිලියනයක බැදුම්කර කල් පිරීමට නියමිතව ඇත්තේ වසර 10කින්.