ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට රුපියල් 90,000ක වැටුපකට රැකියාවක්

Wednesday, 13 July 2016 - 8:00

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+90%2C000%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කළ හැකි ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට රුපියල් 90,000ක අවම වැටුපක් සහිත රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය විසින් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

යුරෝපා රටවලින් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම රැකියා ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවයි එම අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.

මීට අමතරව ඉදිරි කාලසීමාව තුළ විදෙස්ගත වන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් සඳහා මාස 3ක ඉංග්‍රීසි භාෂා පුහුණුවක් ලබාදීමට ද සැලසුම් කර තිබෙනවා.