චීන වෙළඳ නියෝජිත පිරිසක් 29 වන දා දිවයිනට

Saturday, 16 July 2016 - 13:40

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+29+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7
ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය උදෙසා හැකි සෑම ආකාරයෙන්ම සහාය දක්වන බව චීනය පවසනවා.

කොළඹ - චීන තානාපති කාර්යාලයේ වාණිජ නියෝජිත වෑන්ග් යින්කි සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකාව චීනයේ සමීප මිතුරෙකු වන අතර, මෙරට සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට සක්‍රිය ලෙස දායක වන බවයි.

මේ අතර, 16 දෙනෙකුගෙන් යුත් චීන ව්‍යාපාරික නියෝජිත කණ්ඩායමක් ලබන 29 වන දා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි.

කොළඹ පැවැත්වෙන එක්ස්පෝ - 2016 ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව ඔවුන්ගේ සංචාරය සිදුවනු ඇති.

ඔවුන් මෙරට ආයෝජකයන් සමඟ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද සූදානම් බව ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා.