ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු ඉහළට

Sunday, 17 July 2016 - 7:31

%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
පෞද්ගලික බස් ගාස්තු වැඩිකිරීමට සමගාමීව ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු ද වැඩි කිරීමට ලංකා ස්වයං රැකියාලාභීන්ගේ සම්මේලනය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අගෝස්තු පළමුවනදා සිට ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු කිලෝමීටරයකට රුපියල් පහ බැගින් ඉහළ නැංවීමටයි ඔවුන් තීරණය කර ඇත්තේ.