කසල තේ සොයා විශේෂ වැටලීම්

Monday, 18 July 2016 - 9:09

%E0%B6%9A%E0%B7%83%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A
පාරිභෝගිකයන් හට ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් තේ නිෂ්පාදනයක් ලබාදීම සඳහා තේ මණ්ඩලය විශේෂ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

පසුගිය දිනවල කසල තේ පිළිබදව වැඩි වශයෙන් පැමිණිලි ලැබී ඇති හෙයින් ඒ පිළිබදව වැඩි අවධානය යොමු කිරීමටයි තේ මණ්ඩලය පියවර ගෙන ඇත්තේ.

ඒ අනුව බලපත්‍ර නොමැතිව තේ ප්‍රවාහනය කරන පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා විශේෂ වැටලීම් සිදුකරන බවයි තේ මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.