බ්‍රිතාන්‍ය යුරෝපයෙන් වෙන්වුණත් ආසියාවේ ආර්ථික වර්ධනයක්

Tuesday, 19 July 2016 - 13:09

%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ලෝක ආර්ථිකයේ අස්ථාවරභාවය සහ බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් වෙන්වීමේ තීන්දුව හමුවේ වුවද ආසියා - පැසිෆික් කලාපයේ ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පවසනවා.

 2016 වසර සඳහා සිය සංවර්ධන පෙර දැක්ම ඉදිරිපත් කරමින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ ආසියා - පැසිෆික් කලාපයේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන් සියයට 5.6ක වර්ධනයක් අත්කර ගනු ඇති බවයි.

 2017 වසර සඳහා වර්ධන ඉලක්කය සියයට 5.7ක් ලෙස එමගින් සදහන් කර ඇත්තේ.

බ්‍රිතාන්‍ය ජනමත විචාරණයෙන් ආසියාකරයේ සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටවල විනිමය සහ කොටස් වෙළඳපොළ කෙරෙහි කෙටි කාලීන බලපෑමක් ඇතිවුවද, දීර්ඝ කාලීනව එය නොසැලකිය යුතු බලපෑමක් බව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥ ෂෑන් ජින් වෙයි ප්‍රකාශ කළා.